Kategórie

PP200 Programovateľný prevodník teploty

PP200 Programovatelný prevodník teploty prevodník je možné naprogramovať pre typy čidiel: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, KTY81 (-55 - 110°C).

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia PDF

PP200 Programovateľný prevodník teploty

  • PP200 sa montuje do hlavice teplomera rozmer DIN "B"
  • jednoduché programovanie rozsahu adaptérom PK-USB bez potreby prídavného napájania (pripája sa do konektoru USB)
  • prevodník bez galvanického oddelenia prevádza teploty z odporového teplomeru RTD na unifikovaný výstupný signál 4-20mA
  • prevodník je možné naprogramovať pre typy čidiel: Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, KTY81 (-55 .. 110°C)