Kategórie

AC24R prevodník AC napätia a prúdu pre koľajové vozidlá

AC24R prevodník AC napätia a prúdu prevádza skutočnú RMS hodnotu meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný prúdový signál. Na vstupe prevodníka prúdu je merací transformátor.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

AC24R prevodník AC napätia a prúdu prevádza skutočnú RMS hodnotu meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný prúdový signál. Na vstupe prevodníka prúdu je merací transformátor. Oddeľuje galvanicky vstupné meraný obvod a prevádza vstupný signál na napätie vhodné na ďalšie spracovanie.

AC24R meranie efektívnej TRMS hodnoty
AC24SR meranie strednej hodnoty sinus signálu

        - napájanie po výstupnej slučke 4..20mA
        - frekvenčný rozsah 40 až 1000Hz
        - menovité impulzné napätie Uni: 8kV
        - skúšobné napätie vstup - výstup - napájanie 4000Vef
        - merací rozsah 0-120% menovitej vstupnej hodnoty
        - presnosť prevodu <0,5%
        - prevodníky pre koľajové vozidlá podľa ČSN EN 50155