Kategórie

ISOL400DC prevodník DC prúdu a napätia

ISOL400 DC prevodník DC prúdu a napätia s pomocným napájaním slúži na meranie a galvanické oddelenie vstupných unipolárnych aj bipolárnych signálov z bočníkov, napäťových deličov a iných zdrojov jednosmerného signálu.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

ISOL400/DC prevodník DC prúdu a napätia s pomocným napájaním na meranie a galvanické oddelenie vstupných unipolárnych aj bipolárnych signálov z bočníkov, napäťových deličov a iných zdrojov jednosmerného signálu. Vstupný signál je prenesený optickou väzbou do výstupného zosilňovača. Na výstupe z prevodníka je aktívny bipolárny alebo unipolárny výstupný signál galvanicky oddelený od vstupu aj od pomocného napájacieho zdroja.


ISOL400 DC prevodník DC prúdu a napätia:
* prevodník jednosmerných napäťových a prúdových signálov
* analógový prenos s jedným nastaveným rozsahom
* spracováva vstupný aj výstupný signál obidvoch polarít
* priame meranie prúdu do 5A, napätie do 1000V DC
* presnosť <0,1%
* časová konštanta <1ms bez dopravné oneskorenie
* izolačná pevnosť vstup / výstup / napájanie 4kV
* širokopásmový zdroj napájania v rozsahu 19. .300 VDC a 90. .250 VAC