Kategórie

PX24, PXN (U, I) prevodník jednosmerného prúdu a napätia

PX24, PXN (U, I) prevodníky DC prúdu 50uA až 10A a napätia 10mV až 1000V s galvanickým oddelením. Modul slúži na meranie jednosmerných prúdových alebo napäťových signálov.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia


PX24, PXN (U, I) prevodníky jednosmerného prúdu a napätia s galvanickým oddelením
. Prevodník na meranie jednosmerných prúdových alebo napäťových signálov.Vstupný signál prevádza na galvanicky oddelený unifikovaný výstupný signál 0-20mA, 4-20mA a 0-10V. Je schopný spracovať jednosmerné signály v rozsahu napätie 10mV až 1000V a v rozsahu prúdov 50uA až 10A. Typické je použitie modulu pre meranie signálov z bočníka a z deličov vysokého napätia. Na výstupe z prevodníku je aktívny signál galvanicky oddelený od vstupu aj od pomocného napájacieho zdroja. Prevodník je vhodný pre prostredie s väčším elektromagnetickým rušením.
Prevodníky jednosmerné, PPN24, PPN230, PX24, PXN24, PXN230, PXN, PP210/212, PX310, PPL110, PPL112
Prevodníky striedavé PI121, PI121P, ACN/S, ACN, P1S, P2S, P3S, Q2S, Q3S