Kategórie

ACM-3Q prevodník jalového výkonu

ACM-3Q prevodník jalového výkonu trojsystémový. Prevodník prevádza okamžitý jalový výkon meraného striedavého prúdu a napätia na unipolárny napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka je merací transformátor a napäťový delič.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

ACM-3Q prevodník jalového výkonu trojsystémový

Prevodník prevádza okamžitý jalový výkon meraného striedavého prúdu a napätia na unipolárny napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka je merací transformátor a napäťový delič. Vstupné signály sú digitalizované z nich je vypočítaný okamžitý jalový výkon. Informácia je vedená cez galvanické oddelenie optočlenom do výstupného obvodu. Výstupný signál je priamo úmerný okamžitému meranému jalovému výkonu. Prúdový signál je možné viesť na väčšie vzdialenosti aj v prostredí s vyššou úrovňou rušenia. Vstupní aj výstupní obvod je chránený proti preťaženiu.

• meranie jalového výkonu trojsystémový pre trojfázové štvorvodičové siete
• vstupný signál v rozsahu 0-120% menovitej vstupné hodnoty
• presnosť 0,5%
• izolačné pevnosť vstup / výstup / napájanie 4kV
• širokopásmový zdroj napájania v rozsahu 19. .300 VDC a 90. .250 VAC

Procesorové striedavé prevodníky:
ACM_UI, ACM_P, ACM_PF, ACM-F, ACM_1P,  ACM_2P,3P, ACM_1Q, ACM_2Q,3Q