Kategórie

ACM-P Prevodník fázového posuvu

ACM-P Prevodník fázového posuvu.Prevodník prevádza veľkosť fázového posunu φ medzi prúdom a napätím v jednofázové sieti, medzi prúdom a napätím v trojfázové symetrické vyvážené siet.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

ACM-P Prevodník fázového posuvu
Prevodník prevádza veľkosť fázového posunu φ medzi prúdom a napätím v jednofázovej sieti, medzi prúdom a napätím v trojfázovej symetrickej vyváženej sieti alebo medzi dvoma napätiami toho istého kmitočtu rôznych sietí na unipolárny napäťový alebo prúdový signál. Porovnáva časový rozdiel medzi priechodmy nulou dvoch vstupných signálov s dĺžkou periódy.

• prevodník fázového posunu medzi prúdom a napätím v jednofázové sieti
• prevodník fázového posunu medzi prúdom a napätím v trojfázové trojvodičové vyvážené sieti
• prevodník fázového posunu medzi medzi dvoma napätiami rôznych sietí
• meranie fázového posunu φ v stupňoch
• vstupný signál v rozsahu 20-120% menovitej vstupné hodnoty
• presnosť 0,5%
• izolačné pevnosť vstup / výstup / napájanie 4kV
• širokopásmový zdroj napájania v rozsahu 19. .300 VDC a 90. .250 VAC

Metra Blansko: MTK 105 , MTP 313, MTP 314