Kategórie

AC24, ACN24 a ACN230 Prevodník skutočnej RMS hodnoty

AC24, ACN24 a ACN230  Prevodník RMS hodnoty striedavého prúdu a napätia
AC24 - napájanie po výstupný slučke 4-20mA
ACN24 - pomocné napájanie 24V DC
ACN230 - pomocné napájanie 230V AC

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

AC24, ACN24 a ACN230  Prevodník skutočnej RMS hodnoty AC prúdu a napätia
AC24 - napájanie po výstupný slučke 4-20mA
ACN24 - pomocné napájanie 24V DC
ACN230 - pomocné napájanie 230V AC
Prevodník prevádza skutočnú RMS hodnotu meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný napäťový alebo prúdový signál. Na vstupe prevodníka prúdu je merací transformátor. Oddeľuje galvanicky vstupné meraný obvod a prevádza vstupný signál na napätie vhodné pre ďalšie spracovanie. Pre galvanické oddelenie napäťového vstupu je využité optočlena. Výpočet RMS hodnoty je vykonaný v monolitickom prevodníku. Vstupné aj výstupné obvody sú chránené proti preťaženiu.
- Skutočná RMS hodnota
- Spracovanie signálu s činiteľom výkyvu 5
- Frekvenčný rozsah 40 až 1000Hz
- Oddelenie vstup - výstup - napájanie 4000Vef
- Merací rozsah 0-120% menovitej vstupné hodnoty
- Presnosť prevodu - Malé rozmery
- Montáž na lištu DIN 35