Kategórie

AC24, ACN RMS prevodník striedavého napätia a prúdu

AC24, ACN RMS prevodník striedavého napätia a prúdu.
AC24 napájanie po výstupnej slučke 4..20mA
ACN širokopásmové napájanie 19..300VDC a 90..250VAC

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

AC24, ACN RMS prevodník striedavého napätia a prúdu. Prevodník prevádza skutočnú RMS hodnotu meraného striedavého signálu na unifikovaný jednosmerný napäťový alebo prúdový signál. Oddeľuje galvanicky vstupné meraný obvod a prevádza vstupný signál na napätie vhodné na ďalšie spracovanie.

AC24 napájanie po výstupnej slučke 4..20mA
ACN širokopásmové napájanie 19..300VDC a 90..250VAC
- Skutočná RMS hodnota
- Spracovanie signálu s činiteľom skreslenia až 10
- Frekvenčný rozsah 40 až 1000Hz
- Oddelený vstup - výstup - napájanie 4000Vef
- Merací rozsah 0-120% menovitej vstupnej hodnoty
- Presnosť prevodu <0,5%
- Montáž na lištu DIN35