Kategórie

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY POPIS ČINNOSTÍ

Elektromagnetické ventily rozdelenie
1.Elektomagnetické ventily  dvojcestné nepriamoovládané
2.Elektomagnetické ventily  dvojcestné priamoovládané
3.Elektomagnetické ventily trojcestné priamoovládané
4.Elektomagnetické ventily trojcestné nepriamoovládané

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

Elektomagnetické ventily dvojcestné a trojcestné
V základnej (kľudovej) polohe, pružina spoločne s pretekajúcim
médiom pritláča jadro k sedlu telesa ventila. Ventil je uzatvorený.
Po privedení napätia na cievku je jadro prestavené do činnej polohy
to znamená, že prietok média ventilom je otvorený.
Rozdelenie podľa DN
Elektomagnetický ventil  dvojcestné nepriamoovládané 2VE10DC, 2VE10DCJ, 2VE12DC, 2VE12DCJ, 2VE13DC, 2VE13DCJ, 2VE16DC
Elektomagnetický ventil  dvojcestné nepriamoovládané 2VE6IDA, 2VE10IDA, 2VE12IDA, 2VE13IDA, 2VE16IDA, 2VE25IDA, 2VE32IDA
Elektomagnetický ventil  dvojcestné nepriamoovládané 2VE50DBA, 2VE50DBB
Elektomagnetický ventil  dvojcestné nepriamoovládané 2VE10DA, 2VE12DA, 2VE13DA, 2VE16DA, 2VE25DA, 2VE32DA, 2VE40DA
Elektomagnetický ventil  dvojcestné nepriamoovládané 2VE6DF, 2VE6DFJ

Rozdelenie podľa DN
Elektomagnetický ventil  dvojcestné priamoovládané  2VE1.6P, 2VE2P
Elektomagnetický ventil  dvojcestné priamoovládané 2VE2F, 2VE2FJ, 2VE2.5F, 2VE2.5FJ, 2VE3F, 2VE3FJ, 2VE4F, 2VE4FJ
Elektomagnetický ventil  dvojcestné priamoovládané 2VE1.2M1, 2VE1.6M1, 2VE2M1, 2VE2.5M1, 2VE1.2M2, 2VE1.6M2, 2VE2M2
Elektomagnetický ventil  dvojcestné priamoovládané 2VE1.2M1, 2VE1.6M1, 2VE2M1, 2VE2.5M1, 2VE1.2M2, 2VE1.6M2, 2VE2M2
Elektomagnetický ventil  dvojcestné priamoovládané 2SVE1.2M, 2SVE1.6M, 2SVE2M, 2SVE2.5M

Rozdelenie podľa DN
Elektomagnetický ventil  trojcestný priamoovládaný 3VE1.2M, 3VE1.6M, 3VE2M
Elektomagnetický ventil  trojcestný priamoovládaný 3SVE1.2M, 3SVE1.6M, 3SVE2M
Elektomagnetický ventil  trojcestný priamoovládaný 3VE1.2M1, 3VE1.6M1, 3VE2M1, 3VE1.2M2, 3VE1.6M2, 3VE2M2
Elektomagnetický ventil  trojcestný priamoovládaný 3VE1P, 3VE1.2P