Kategórie

LMP 308 Nerezová ponorná sonda výšky hladiny

LMP 308 Nerezová ponorná sonda výšky hladiny
- čističky odpadových vôd, úpravne vôd
- meranie hladiny v studniach a v otvorených nádržiach
- monitoring spodných vôd
- rozsahy:   od 0 ... 1 mH2O do 0 ... 250 mH2O

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

Ponorná sonda LMP 308 je určená na priebežné meranie výšky hladiny kvapalín zlučiteľných s nerezovou oceľou. Pre zjednodušenie údržby a skladovania sond je možné
ľahko prostredníctvom špeciálneho konektora oddeliť káblový diel. Tak vylúčené nákladné elektromontážne operácie pri prípadnej zámene sond.

Parametre:
rozsahy:   od 0 ... 1 mH2O do 0 ... 250 mH2O
presnost:  0,1 % / 0,25 % / 0,35 % FSO