Kategórie

TORRIX plavákový snímač výšky hladiny

TORRIX  plavákový snímač výšky hladiny je použiteľný vo všetkých kvapalných médiách, kde je zaistený dostatočný pohyb plaváka v závislosti na hladine, a kde nedochádza k zachytávaniu médiá na vodiacej tyči.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia


TORRIX  plavákový snímač výšky hladiny, použiteľný vo všetkých kvapalných médiách, kde je zaistený dostatočný pohyb plaváka v závislosti na hladine, a kde nedochádza k zachytávaniu médiá na vodiacej tyči. Minimálne rozmery plaváku (od ø 43 mm) dovoľujú inštaláciu aj do úzkych vstupných hrdiel. Systém pracuje na magnetostrikčnom princípe. Tento princíp umožňuje dosiahnuť vysokú presnosť, ktorá je v tomto prípade lepšia ako + / - 0,2 mm.
Možno dosiahnuť tiež veľké rozlíšiteľnosti, lepšie ako 0,1 mm. Bez povšimnutia nemožno prejsť pracovný rozsah teplôt meracej časti od -200°C do +250°C. Vodiaca tyč je vždy z nehrdzavejúcej ocele. Pre danú aplikáciu je treba zvoliť vhodný typ plaváku v závislosti na meranom médiu a tlaku. Dĺžka vodiacej tyče môže byť v rozsahu 200 až 5 000 mm.

Jednoduché nastavenie snímača urýchľuje jeho uvedenie do prevádzky. K celej procedúre sú potrebné len dve tlačidlá (jedno tlačidlo s označením 4 mA pre nastavenie dolnej medze a druhej s označením 20 mA pre nastavenie hornej medze). Samotné nastavenie sa dá realizovať jednoducho na stole, a to tým spôsobom, že ručne posunieme plavák na požadovanú spodnú úroveň, stlačíme tlačidlo 4 mA, presunieme plavák na hornú úroveň a stlačíme tlačidlo 20 mA. Tým je nastavený požadovaný rozsah merania. Je potrebné podotknúť, že aktívnu časť si môže užívateľ nastaviť kdekoľvek na vodiacej tyči a v prípade potreby rozsah kedykoľvek zmeniť. Prístroj je k dispozícii aj v špeciálnom prevedení pre benzínové stanice a ropné prevádzky.