Kategórie

IRC 520-525 Inkrementálne rotačné snímače

IRC520 - 525 je inkrementálny ručné koliesko s aretáciou, určené pre ručné ovládanie a zadávanie informácií do riadiacich systému CNC strojov, kde je potreba veľkej mechanickej odolnosti aretačného mechanizmu (cvrčky) a veľkého radiálneho a axiálneho zaťaženie na výstupnej hriadeli.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

IRC520 - 525 je inkrementálny ručné koliesko s aretáciou, určené pre ručné ovládanie a zadávanie informácií do riadiacich systému CNC strojov, kde je potreba veľkej mechanickej odolnosti aretačného mechanizmu (cvrčky) a veľkého radiálneho a axiálneho zaťaženie na výstupnej hriadeli. Výstupný hriadeľ o priemere 10 mm je možné osadiť ľubovoľným ovládacím kolieskom. IRC520 - 5 s LED-diódou v osvetľovači a v štandardnom priemyselnom prevedení, prevádza rotačný pohyb hriadeľa, ktorý generuje postupnosť výstupných signálov. U delenie 100 impulzov je v aretačnej polohe signál 1 v úrovni H a signál 2 v úrovni L. Každá poloha je aretované. Iné nastavenie po dohode s výrobcom. IRC520 - 5 môže byť opatrené od výrobcu ovládacím kolieskom so stupnicou.