Kategórie

IRC 340 Inkrementálne rotačné snímače

IRC 340 tento snímač je integrovanou súčasťou motora VALEO a prevádza rotačný pohyb na dva elektrické signály navzájom fázovo posunuté o 90 ° el

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

IRC 340 tento snímač je integrovanou súčasťou motora VALEO a prevádza rotačný pohyb na dva elektrické signály navzájom fázovo posunuté o 90 ° el. V spojení s riadiacou elektronikou sa snímač používa k presnému riadenie otáčok (popr. momentu) motora. Snímač je nastavený v celom rozsahu otáčok motora Valeo pre oba smery otáčania. Vzhľadom k použitým elektro staticky citlivým súčiastkam odporúčame pripájať snímača bez napätia a zachovávať pravidlá pre prácu s elektrostaticky citlivými zariadeniami.