Kategórie

IRC 600-615 Inkrementálne rotačné snímače

IRC 600 až 615 s LED-diódou v osvetľovači a v štandardnom priemyselnom prevedení na priemere 36,5 mm a s kvadraturním výstupným signálom.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

IRC 600 až 615 s LED-diódou v osvetľovači a v štandardnom priemyselnom prevedení na priemere 36,5 mm a s kvadraturním výstupným signálom. Pripojovacie rozmery sú kompatibilné so snímačmi používanými v Európe a mechanicky je ponúkaný v dvoch prevedení prírub (IRC60x a IRC61x). Štandardne je elektricky snímač pripojený pomocou 1m kábla s bočnou alebo axiálnou káblovou priechodkou, dĺžku kábla je však na prianie zákazníka (rovnako ako u ostatných snímačov) možné upraviť. Elektronika je riešená pre napájacie napätie 5 V a s diferenciálnym výstupom RS422 alebo pre 10 - 30 V s diferenciálnym výstupom HTL.Dodávky po dohode s výrobcom.