Kategórie

IRC 307-327 Inkrementálne rotačné snímače

IRC 307-327 Inkrementálne rotačné snímače typu IRC s LED-diódou v osvetľovači a v štandardnom priemyselnom prevedení prevádza rotačný pohyb na dva elektrické sínusové inkrementálne signály (1 a 2) so vzájomným posunom o 90 °

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

IRC 307-327 Inkrementálne rotačné snímače typu IRC s LED-diódou v osvetľovači a v štandardnom priemyselnom prevedení prevádza rotačný pohyb na dva elektrické sínusové inkrementálne signály (1 a 2) so vzájomným posunom o 90 ° s amplitúdou približne 1 V pp a jeden nulový pulz (3) na otáčku s amplitúdou približne 0,5 V. Sú určené pre sprostredkovanie elektrické informácie o vzájomnej polohe dvoch mechanických celkov, ich uhlovom natočenie alebo rotačných pohyboch. Typické použitie snímača typu IRC je v spojení s digitálnymi indikáciami alebo riadiacimi systémami. S výhodou je možné použiť aj v iných zariadeniach kde je potrebná vysoká presnosť a spoľahlivosť odmeriavanie a je požadovaný prenos signálov na väčšie vzdialenosti.