Kategórie

IRC 300-325 Inkrementálne rotačné snímače

IRC 300-325 Inkrementálne rotačné snímače typu IRC s LED-diódou v osvetľovači a v štandardnom priemyselnom prevedení prevádza rotačný pohyb na elektrické signály pomocou fotoelektrického snímania rastra dvoch sklenených prvkov (statora a rotora)

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

IRC 300-325 Inkrementálne rotačné snímače typu IRC s LED-diódou v osvetľovači a v štandardnom priemyselnom prevedení prevádza rotačný pohyb na elektrické signály pomocou fotoelektrického snímania rastra dvoch sklenených prvkov (statora a rotora). Sú určené pre sprostredkovanie elektrické informácie o vzájomnej polohe dvoch mechanických celkov, uhlovom natočeniu alebo rotačných pohyboch. Typické použitie snímača typu IRC je v spojení s digitálnymi indikáciami alebo riadiacimi systémami. S výhodou je možné použiť aj v iných zariadeniach kde je potrebná vysoká presnosť a spoľahlivosť odmeriavanie.