Kategórie

212 Odporový snímač teploty bez ochranné armatury

212 Odporový snímač teploty bez ochranné armatury typické oblasti použitia: jadrová energetika, parné kotly, tlakovodné reaktory, letecké motory, spracovanie plastov, papierenský, potravinársky priemysel, ... vzduchu vo vnútorných i vonkajších priestoroch.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

212 Odporový snímač teploty bez ochrannej armatúry typické oblasti použitia: jadrová energetika, parné kotly, tlakovodné reaktory, letecké motory, spracovanie plastov, papierenský, potravinársky priemysel, ... vzduchu vo vnútorných i vonkajších priestoroch.
- krátky čas teplotné odozvy (rýchla reakcia snímača na zmenu meranej teploty)
- malé rozmery a ohybnosť snímača (možnosť tvarovania stonky snímača)
- vysoká mechanická odolnosť proti otrasom a vibráciám
- odolnosť proti rýchlym zmenám teploty
- vysoký izolačný odpor pri normálnej teplote okolia i pri vysokých teplotách
- dobrá všeobecná odolnosť proti korózii, odolnosť proti korózii pod napätím
- vysoká presnosť merania
- dobrá odolnosť proti medzikryštalickej korózii i po zváraní, dobrá odolnosť proti ťažkým olejovým produktom, pare a výfukovým plynom, dobrá odolnosť proti oxidácii
- maximálna teplota použitia 600 ° C