Kategórie

STSr, STSr/485 Snímač teploty infračerveného žiarenia

STSr, STSr/485 Snímač teploty infračerveného záření
STSr: čidlo Pt100 v trojvodičové zapojenie
STSr/485: čidlo Pt100 s prevodníkom na sériové rozhranie RS-485

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

STSr, STSr/485 Snímač teploty infračerveného žiarenia
STSr: čidlo Pt100 v trojvodičové zapojenie
STSr/485: čidlo Pt100 s prevodníkom na sériové rozhranie RS-485
Snímač teploty STSr je určený na meranie teploty infračerveného žiarenia, ktorého zdrojom infračervené žiariče. Snímač tvorí platinový merací odpor Pt100 (možno aj Pt500 alebo Pt1000) prilepený na opačnú stranu ožarovanej plochy, ktorá je natočená pomocou guľového čapu proti smeru prichádzajúceho žiarenia.