Kategórie

STSp Pt, STSp Ni, STSp / I, STSp/485 Snímač teploty príložný

STSp Pt, Ni, STSp/I, STSp/485 Snímač teploty se svorkovnicí příložný
STSp Pt: čidlo 1x Pt100 v trojvodičové zapojenie
STSp Ni: čidlo Ni1000 v dvojvodičové zapojenie, teplotný koeficient 5 000, 6 180 ppm / K
STSp / I: čidlo Pt100 s prevodníkom 4 20mA
STSp/485: čidlo Pt100 s prevodníkom na sériové rozhranie RS-485

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

STSp Pt, Ni, STSp/I, STSp/485 Snímač teploty se svorkovnicí příložný
STSp Pt: čidlo 1x Pt100 v trojvodičové zapojenie
STSp Ni: čidlo Ni1000 v dvojvodičové zapojenie, teplotný koeficient 5 000, 6 180 ppm / K
STSp / I: čidlo Pt100 s prevodníkom 4 20mA
STSp/485: čidlo Pt100 s prevodníkom na sériové rozhranie RS-485

Snímač teploty príložný STSp Pt je určený k povrchovému meranie teploty kovového potrubia pretekaného látkou, ktorej teplotu chceme merať. Snímač tvorí čidlo Pt100 zaliatej pružnou hmotou do styčnej plochy určené k povrchovému meranie teploty.