Kategórie

INMAT 57D Merač tepla a chladu

457D Merač tepla a chladu, vyhodnocovacia jednotka prietoku plynu INMAT 57D

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

457D Merač tepla a chladu, vyhodnocovacia jednotka prietoku plynu INMAT 57D
INMAT 57D popis:
* Meranie prietoku a tepla odovzdaného vodnou parou
* Meranie prietoku a tepla v kondenzátu
* Meranie prietoku a tepla odovzdaného vodou
* Meranie chladu
* Prietoku kvapalín
* Prietoku plynu
* Ako samostatné meradlo k budovaniu uzavretých meracích celkov a k budovaniu rozsiahlych distribuovaných systémov
* Kompaktná konštrukcia a priemyselné krytie IP 65 umožňuje použitie vyhodnocovacej jednotky v najnáročnejších podmienkach
* INMAT 57D nie je určený na prevádzku v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
* Prístroje sú stanovenými výrobky v zmysle zákona č 22/1997 Zb. v znení platných predpisov a je na ne vystavené vyhlásenie o zhode ES-457D00.