Kategórie

ZEPACOND 800 Prevodník vodivosti 800KI1

Prevodník vodivosti ZEPACOND 800KI1 sú určené na meranie koncentrácie roztokov prostredníctvom merania mernej elektrickej vodivosti a teploty roztokov.Ako vstupné signály prevodníka sú vyhodnocované stav snímača vodivosti, stav snímača teploty a prípadne aj vstupný signál pomocného vstupu (napr. výstupný signál zo snímača prietoku)

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

ZEPACOND 800 Prevodník vodivosti 800KI1 sú určené na meranie koncentrácie roztokov prostredníctvom merania mernej elektrickej vodivosti a teploty roztokov.Ako vstupné signály prevodníka sú vyhodnocované stav snímača vodivosti, stav snímača teploty a prípadne aj vstupný signál pomocného vstupu (napr. výstupný signál zo snímača prietoku). Za vstupné signály je treba považovať aj príslušné signály komunikačných rozhraní a dáta, popr. povely zadávané pomocou klávesnice. Výstupnými signálmi prevodníka sú údaje koncentrácie, teploty, popr. aj prietoku vzorky, analógové výstupné signály a výstupné signály komunikačných rozhraní.

ZEPACOND 800 Prevodník vodivosti 800KI1
Prevedenie: meranie vodivosti alebo koncentrácie so snímačom elektródovým alebo indukčným skriňové, krytie IP 65
Užívateľská konštanta: 0,00500 až 500 cm-1
Vstup: snímač vodivosti teplotný vstup (Pt100, Ni100), pomocný vstup analógový 0 (4) až 20 mA alebo impulzný
Výstup:   displej LCD
                analógové - jeden alebo dva galvanicky oddelené 0 (4) až 20 mA
                dvouhodnotové - 4x relé s prepínacím kontaktom
                voliteľné komunikačné rozhranie RS232, RS485, RS422
Teplota okolia: - 20 až 60 ° C
Napájanie: 24 VDC, 230 VAC