Kategórie

PolluTherm kalorimetricke počítadlo pre merač tepla

PolluTherm je kalorimetrické počítadlo pre merač tepla a kombinované systémy teplo/chlad.PolluTherm DN 20–40 a DN 50–300.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia


PolluTherm je kalorimetrické počítadlo
pre merač tepla a kombinované systémy teplo/chlad.PolluTherm DN 20–40 a DN 50–300.

Charakteristické znaky

*Kompatibilný s akýmkoľvek typovo schváleným prietokomerným členom (vodomerom)
s hodnotou impulzu 0,25 / 1 / 2,5 / 10 / 25 / 100 / 250 / 1000 alebo 10 000 litrov.

*Hodnota vstupných impulzov je programovateľná – možnos nastavenia priamo na mieste zabudovania

*Štvorvodičové pripojenie odporových snímačov teploty Pt 100 alebo Pt 500 s možnos ou rýchleho a jednoduchého predĺženia káblov

*Samostatne overiteľná čas – uľahčenie procesu demontáže a montáže kalorimetrického počítadla pri následnom overení

*Vysoká frekvencia meracích cyklov (2 sekundy pre hodnoty teploty a 4 sekundy pre hodnoty energie a prietoku)

*V prípade prerušenia externého napájania zachovanie meracích a vyhodnocovacích funkcií po dobu 3 mesiacov

*Heslom chránené parametrizačné menu pre zmenu parametrov bez nutnosti pripojenia sa k PolluThermu cez prídavné zariadenia, napr.

*PC so software.

*Špecifikácia

Štandardné prevedenie (s Mini-Bus interface)

PolluTherm – hydraulický člen v spätnom potrubí (potrubie s nižšou teplotou)

PolluTherm X – hydraulický člen v prívodnom potrubí (potrubie s vyššou teplotou) nadštandardné prevedenie PolluTherm, resp. PolluTherm X so zabudovaným data loggerom

 

Použitie

*Kalorimetrické počítadlo PolluTherm je určené pre zaznamenávanie a vyhodnocovanie spotrebovaného množstva energie vo vykurovacích okruhoch alebo v nadštandardnom prevedení pre kombinované okruhy teplo/chlad s automatickým prepínaním medzi meraním spotrebovanej energie pre teplo a meraním spotrebovanej energie pre chlad.

*Prepínací bod je programovateľný, takže i priamo v prevádzke sa môžu realizova prispôsobenia konkrétnemu zariadeniu.

*Vzhľadom na možnosti datovej komunikácie a diaľkového odčítania disponuje PolluTherm dvomi zásuvnými miestami pre zabudovanie komunikačných modulov, napr. M-Bus alebo modul impuzlného výstupu pre energiu,..