Kategórie

PolluCom M merač tepla/chladu

PolluCom M  merač tepla/chladu
Všetky komponenty podliehajúce metrologickým skúškam (odporové snímače teploty, kalorimetrické počítadlo, prietokomerná časť) tvoria stabilnú jednotku.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

Kompaktné prevedenie:
Všetky komponenty podliehajúce metrologickým skúškam (odporové snímače teploty, kalorimetrické počítadlo, prietokomerná časť) tvoria stabilnú jednotku, sú do kompaktného celku spojené u výrobcu a pripravené k priamej montáži celého merača.
Metrologická trieda 2 v zmysle EN 1434, merací rozsah (pomer minimálneho a maximálneho prietoku) od 1 : 200
Krátke meracie intervaly : meranie teploty v 2 sekundových intervaloch, prepočet pretečeného množstva a spotrebovanej energie v 4 sekundových intervaloch
Teplotný rozsah od 5 do 130 °C
Štandardne možnosť oddelenia kalorimetrického počítadla od prietokomernej časti a jeho montáž na stenový adaptér– dĺžka kábla 1,2 m
Štandardne optické rozhranie
Tarifná funkcia (môže a nemusí byť aktivovaná) s možnosťou diferencovania nameraných hodnôt spotreby , napr. v závislosti od tepelného výkonu alebo v závislosti na spätnom prietoku
Heslom chránené parametrizačné menu