Kategórie

PolluCom E merač tepla/chladu

Kompaktný merač tepla/chladu PolluCom E
je určený na meranie spotreby energie vo vykurovacích alebo chladiacich zariadeniach.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia


Kompaktný merač tepla/chladu PolluCom E je určený na meranie spotreby energie vo vykurovacích alebo chladiacich zariadeniach. Vďaka metrologickým parametrom prietokomernej časti merača môže slúži na meranie spotreby energie v bytoch, prevádzkových miestnostiach, ale aj priamo vo výmeníkových staniciach.
PolluCom E ponúka i možnos použitia merača ako kombinovaného merača pre meranie tepla/chladu (bližšie pozri bod Opčné moduly) s prepínacím bodom medzi meraním tepla a meraním chladu.
Prepínací bod je programovateľný, takže i priamo v prevádzke sa môžu realizova prispôsobenia špecifické zariadeniam.