Kategórie

967 Ventil nerezový

967 Ventil nerezový
v náročných aj bežných meracích a regulačných okruhoch systémov priemyselnej automatizácie.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

967 Ventil nerezový
* v náročných aj bežných meracích a regulačných okruhoch systémov priemyselnej automatizácie
* uzatvorení odberu clony, výstupu kondenzačné nádoby, uzavretie impulzného potrubia pri odpojení snímača tlaku, ...
* kompletná zostava ventilu a snímače tlaku a tlakovej diferencie (celá zostava prechádza spoločným testovaním a kalibráciou, ktorá zaručuje vyššiu kvalitu, spoľahlivosť, bezpečnosť)
* ventilmi možno použiť ako tlakovú výstroj v zmysle NV č.26/2003 Zz ako vybrané zariadenia BT2 a BT3 v zmysle vyhlášky č.214/1997 Zb. o zabezpečovaní kvality
pri činnostiach súvisiacich s využívaním jadrovej energie a činnostiach vedúcich k ožiareniu ao stanovení kritérií pre zaradenie a rozdelenie vybraných zariadení do bezpečných tried