Kategórie

966 Kondenzačná nádoba

966 Nádoba kondenzačná
v okruhoch meranie prietoku pary pre zabezpečenie stáleho zaplnenie impulzného potrubia kondenzátom v tej istej výške a tým k udržaniu rovnako vysokých stĺpcov vody v impulzným potrubí.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

966 Nádoba kondenzačný
- v okruhoch meranie prietoku pary pre zabezpečenie stáleho zaplnenie impulzného potrubia kondenzátom v tej istej výške a tým k udržaniu rovnako vysokých stĺpcov vody v impulzným potrubí. Nádoby sa vyrábajú v dvojitom prevedení, buď ako klasická jednokomorová alebo dvojkomorová. Dvojitá nahrádza dve kondenzačné nádoby u odberov škrtiaceho orgánu. Je tým dosiahol značný zmenšenie stavebných rozmerov celej meracej zostavy. Ďalšou výhodou jej konštrukcia je jednoduchšia zabezpečenie rovnakej výšky hladiny v oboch komorách.
- ako vybrané zariadenia bezpečnostnej triedy 2 a 3 v zmysle vyhlášky č 132/2008 Zb. o systéme kvality pri vykonávaní a zabezpečovaní činností súvisiacich s využívaním jadrovej energie a radiačných činností ao zabezpečovania kvality vybraných zariadení s ohľadom na ich zaradenie do bezpečnostných tried