Kategórie

CLS 18 Kapacitný snímač hladiny

Snímače pre limitné snímanie hladiny elektricky vodivých kvapalín CLS-18
* k limitnému snímaniu elektricky vodivých kvapalín
* kompaktné miniatúrne prevedenie bez nastavovacích prvkov
* dvojvodičové pripojenie priamo do obvodu s relé (nahradzuje PNP a NPN výstupy)

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

Kapacitné hladinové snímače CLS-18 sú skonštruované ako spoľahlivé a pritom lacné riešenie pre limitné snímanie výšky hladiny elektricky  vodivých  kvapalín s miniatúrnymi  rozmermi  bez  nutnosti  akéhokoľvek  nastavenia.  Výstup  je v prevedení “dvojvodičový prúdový spínač“ s veľmi malým kľudovým prúdom, ktoré umožňuje zapojiť snímač priamo do obvodu s relé. Snímače sú odolné voči zmenám vodivosti kvapaliny.

CLS-18L-20

* na snímanie vody v miestach s nárokmi na miniatúrne prevedenie(dopravná technika, technologické zariadenia a pod)
*  je určený pre inštaláciu vo zvislej polohe do kovovej nádobky
*  na kvapalinu snímač reaguje pri dotyku konca elektrody
*  predĺžená izolácia obmedzuje vplyv usadených nečistôt
*  pre teploty média do +120°C

CLS-18N-11

*  na snímanie vody v nádržiach a trubkách
*  je možné taktiež detekovať rozhranie voda - olej
*  pre teploty média do +105 °C(3 MPa)
*  indikácia stavu pomocou LED

CLS-18S-11

*  ponorný hladinový snímač na snímanie vody vo vrtoch, studniach a jímkach
*  nerezový ochranný košík zabraňuje mechanickému poškodeniu elektródy
*  hĺbka ponorenia až 100m