Kategórie

MaRweb.sk - Meranie a Regulácia

MAHRLO s.r.o.

Sídlo Slovensko:

Halalovka 2393/24

911 01 Trenčín

MAHRLO s.r.o.

Prevádzka Slovensko:

Ľudmily Podjavorinskej 535/11

916 01 Stará Turá

MAHRLO s.r.o.

Prevádzka Česká republika:

P.O.Box 17 Nám.Em.Zahna 168

687 66 Květná

Mobil : +421 0 908 170 313

telefón: 032/776 03 62

fax : 032/776 21 56

Web : www.marweb.sk

e-mail: slecka@mahrlo.sk

Webshop: www.marweb.sk

 

IČO:  36 318 132

IČ DPH:  SK 2020 181 152

Tatra banka a.s. č.ú. 2622724854/1100