Kategórie

ISOL400 Galvanicky oddeľovač HART

ISOL400 modul galvanického oddelenia unipolárnych a bipolárnych signálov. ISOL400 a ISOL400HART slúži na galvanické oddelenie s možnosťou prevodu jednosmerných unipolárnych aj bipolárnych vstupných prúdových signálov na bipolárne alebo unipolárne výstupné signály.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia 

 

ISOL400 galvanický oddeľovač unipolárnych a bipolárnych signálov s HART.

ISOL400 a ISOL400HART oddeľovač slúži na galvanické oddelenie s možnosťou prevodu jednosmerných unipolárnych aj bipolárnych vstupných prúdových signálov na bipolárne alebo unipolárne výstupné signály. Modul poskytuje na vstupe zdroj 18V DC pre napájanie dvojvodičového pasívneho prevodníka. Na výstupe z prevodníka je aktívny signál galvanicky oddelený od vstupu aj od pomocného napájacieho zdroja. Paralelný kanál zaisťuje obojsmerný prenos FSK signálu HART komunikácie.

ISOL400 a ISOL400HART Galvanický oddeľovač:

- obojsmerný prenos signálu HART (iba u prenosu 4..20 / 4..20mA)
- prevod jednopolaritných aj obojpolaritných signálov
- analógový prenos s jedným nastaveným rozsahom
- oddelenie a vzájomný prevod  4..20mA, 0 ... 20mA, 0 .. ± 20mA
- časová konštanta <1ms bez dopravné oneskorenie (10ms s prenosom HART)
- presnosť 0,1%
- izolačná pevnosť vstup / výstup / napájanie 4kV
- širokopásmový zdroj napájania v rozsahu 19..300VDC a 90..250VAC
- zdroj 18V pre pasívne snímač
- prevedenie na lištu DIN 35