Kategórie

GX440 Galvanický oddeľovač nahrádza typy GO224, GO234, GO334

Modul galvanického oddelenia s požiadavkou externého napájania vo vstupnom aj výstupnom obvodu GX 440.Nahrádza typy GO224, GO234, GO324 a GO334.Modul slúži ku galvanické oddelenie s možnosťou vzájomného prevodu štandardných prúdových alebo napäťových signálov 0-20mA, 4-20mA a 0-10V.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

Galvanický oddeľovač GX440 nahrádza typy GO224, GO234, GO324 a GO334.Modul slúži ku galvanické oddelenie s možnosťou vzájomného prevodu štandardných prúdových alebo napäťových signálov 0-20mA, 4-20mA a 0-10V. Modul neobsahuje žiadny zdroj. Vstupné i výstupné obvody prevodníka sú teda napájané zo signálov privedených na vstupné a výstupné svorky.Prúdový vstup aj výstup prevodníka je pripojený dvojvodičové. Vstupný obvod je napájaný z meranej prúdovej slučky, ktorú zaťažuje napäťovým úbytkom max 2,5 V. Výstupný prúdový obvod sa chová ako premenný odpor. Odoberá z pripojeného externého zdroja prúd úmerný vstupnému signálu.Napäťový vstup aj výstup je nutné pripojiť trojvodičové. Záporný pól externého zroje a signálu je spoločný na svorke GND.