Kategórie

GI30 Detektory výbušných plynov

GI30 a GR31 Detektory výbušných plynov sú určené pre detekciu výbušných plynov a pár horľavých látok vo vnútorných priestoroch.GR31 má zvýšené krytie pre použitie v priestoroch, kde je vyšší stupeň nebezpečia výbuchu - pre prostredie ZONA 2.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia


Detektor výbušných plynov GI 30 a GR 31 je určený pre detekciu výbušných plynov a pár horľavých látok vo vnútorných priestoroch ako sú napr. kotolne, technologické prevádzky, garáže a priestory pre prestavbu áut na LPG a pod. Detektory využívajú pre meranie koncentrácie plynu žhavený polovodičový senzor, ktorého aktívna látka mení svoju vodivosť pri prítomnosti plynnej látky, ktorá reaguje s kyslíkom. Pre správnu činnosť musí byť v plynnej zmesi okolo senzora kyslík, detektor nemožno prevádzkovať v bez kyslíkatej atmosfére. Signál zo senzora je vyhodnocovaný v elektronike detektoru, ktorá podľa stavu senzora ovláda výstupné spínače a riadi funkciu detektoru. Odvodený typ od detektoru GI30 s označením GR31 má zhodné parametre s ohľadom na detekciu horľavého plynu. GR31 má zvýšené krytie pre použitie v priestoroch, kde je vyšší stupeň nebezpečia výbuchu - pre prostredie ZONA 2.