Kategórie

GIC40 Detektory toxických plynov

GIC40 Detektory oxidu uhoľnatého GIC40 a GIC40T sú určené pre detekciu oxidu uhoľnatého vo vnútorných priestoroch.Detektory využívajú pre meranie koncentrácie plynu žhavený polovodičový senzor, ktorého aktívna látka mení svoju vodivosť pri prítomnosti CO.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

Detektory GIC40 a GIC40T sú určené pre detekciu oxidu uhoľnatého vo vnútorných priestoroch ako sú napr. hromadné garáže, kotolne, technologické prevádzky a pod. Detektory využívajú pre meranie koncentrácie plynu žhavený polovodičový senzor, ktorého aktívna látka mení svoju vodivosť pri prítomnosti CO. Signál zo senzoru je vyhodnocovaný v elektronike detektoru, ktorá podľa stavu senzoru ovláda výstupné spínače a riadi funkciu detektoru.Obidva typy GIC40 i GIC40T sa zhodujú v parametroch detekcie CO, GIC40T má naviac vstavaný obvod pre sledovanie nastavenej medze okolitej teploty. Ak nebude uvedené inak, v ďalšom texte označenie GIC40 platí aj pre GIC40T. Detektory GIC40 pracujú v bezústredňovom režime. Nastavenie strážených medzí koncentrácie sa nevykonáva v ústredni, ale pomocou nastavovacích prvkov na doske elektroniky detektoru. Výstupom detektoru je potom dvojstavový signál o prekročení (alebo neprekročení) nastavenej koncentrácie.
Detektory GIC 40 môžu byť použité samostatne /pri zabezpečení menších priestorov/ a tiež v skupinovom zapojení viac kusov v rozsiahlejších objektoch. Pri skupinovom zapojení je možné prepojiť detektory do tzv. paralelnej zbernice, kedy o prekročení povolenej koncentrácie rozhoduje detektor. V tomto režime nie je možno elektronicky identifikovať, ktorý detektor spínal a vyvolal príslušnú odozvu.
Druhou možnosťou je prenechať rozhodnutie o prekročení koncentrácie na vyhodnocovanom systéme a zapojiť detektory do sériovej slučky. Pri tomto režime každý detektor posiela svoj stav nadriadenému systému a je možné identifikovať, v ktorom mieste rastie koncentrácia. Senzory použité v detektoroch GIC40 neumožňujú kontinuálne snímanie koncentrácie plynu. Koncentrácia sa sníma v pravidelných 10-sekundových intervaloch, medzi ktorými meranie koncentrácie neprebieha. Detektory GIC40 môžu pracovať v rôznych režimoch, pre ktorých nastavenie majú niekoľko nastavovacích prvkov na doske elektroniky.