Kategórie

SAREC10 Grafický zapisovač, zobrazovač a regulátor

SAREC10 Grafický zapisovač, zobrazovač a regulátor v sebe integruje tri výkonné zariadenia: grafický zobrazovací a vizualizačný dotykový displej, záznamník analógových a digitálnych signálov, viackanálový PID regulátor.

Viac detailov

E-mail E-mail: slecka@mahrlo.sk
Telefón Mobil:(Orange) 0908 170 313


Späť

Technická dokumentácia

 

SAREC 10 Grafický zapisovač, zobrazovač a regulátor

SAREC10  je prístroj určený na zabudovanie do rozvádzačov pre riadenie technologických procesov.Prístroj v sebe integruje tri výkonné zariadenia: grafický zobrazovací a vizualizačný dotykový displej, záznamník analógových a digitálnych signálov, viackanálový PID regulátor. Prístroj SAREC 10 môže byť použitý ako regulátor v jednej alebo aj viacerých regulačných slučkách. Prístroj umožňuje dvojpolohovú, trojpolohovú a krokovú PID reguláciu. Na reguláciu sa používajú digitálne výstupy, ktoré je potrebné nakonfigurovať ako regulačné výstupy.Detailný popis nastavovania parametrov regulácie sa nachádza v manuáli SAREC10.

SAREC10 základe údaje :

* zapisovač analógových a digitálnych signálov
* grafický zobrazovací a vizualizačný displej
* galvanicky oddelené univerzálne analógové vstupy
* možnosť vytvorenia vlastnej technologickej schémy
* viackanálový PID regulátor
* integrácia do siete LAN
* frekvenčné vstupy
* interface LonWorks
* web server
* dokumentačný software na PC

SAREC 10 Technické údaje :
* veľkokapacitný záznamník analógových a digitálnych signálov 2GB
* grafický zobrazovací a vizualizačný displej 800x480 pixelov
* 6 galvanicky oddelených univerzálnych analógových vstupov
* 2 frekvenčné vstupy 0-100Hz/0-10kHz
*  možnosť záznamu až 12 analógových signálov
* alarmy, limity, udalosti
* analógové integrátory a čítače
* logické a aritmetické výrazy
* 10 módov zobrazenia (papierový zapisovač, digitálny prístroj, analógový prístroj, grafy, bargrafy...)
* možnosť záznamu PrintScreen obrazovky
* spúšťanie rýchleho záznamu na základe podmienky triger
* prenos údajov do PC cez USB kľúč
* online pripojenie k PC: ethernet, RS232
* interface LonWorks
* prezeranie zaznamenaných údajov priamo na prístroji
* možnosť vytvorenia vlastnej technologickej schémy
* viackanálový PID regulátor
* jazyk pre riadenie technológie SAREL
* analyzačný software na PC
* možnosť užívateľskej kalibrácie